Thông tin v/v Xét giải văn học hàng năm của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Anh chị em Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng;

Đồng kính gửi: Các tác giả đang sinh sống trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Căn cứ thông báo của Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, BCH Hội Nhà văn Hải Phòng thông tin v/v Xét giải thưởng VHNT hàng năm đối với lĩnh vực Văn học của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam như sau:

* Đối tượng dự xét giải:

– Tác phẩm của tác giả hoạt động ở Thành phố Hải Phòng là hội viên, hoặc chưa là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng;
– Tác phẩm của các tác giả là hội viên Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng;

– Tác phẩm, công trình dự xét giải phải được Hội đồng xét giải của Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng hoặc Hội Nhà văn Việt Nam giới thiệu.

* Tiêu chí giải thưởng:

Tác phẩm, công trình có giá trị xuất sắc  về tư tương, nghệ thuật có tìm tòi sáng tạo, có phong cách độc đáo và có định hướng chính trị, phù hợp với quan điểm, đường lối VHNT của Đảng, không làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục và khối đại đoàn kết dân tộc.

* Thời gian công bố tác phẩm: Từ 1/10/2017 đến 30/9/2018.

* Quy định về tác phẩm dự xét giải:

– Tác phẩm văn học được công bố trên lãnh thổ Việt Nam và phải là những tác phẩm in lần đầu. (Tác phẩm chọn lọc từ những tác phẩm xuất bản trước hay tuyển tập tác phẩm không được dự xét giải).

– Tác phẩm in thành sách gửi 2 bản/tác phẩm. Ban tổ chức không trả lại tác phẩm dự xét giải.

* Thời gian nhận tác phẩm:

– Thời hạn nộp tác phẩm về Hội Nhà văn Hải Phòng từ ngày 25/9 đến 5/10/2018.

– Liên hệ nộp tác phẩm:

+ Nhà văn Dương Thị Nhụn, ĐT: 0983.610.447;

+ Nhà thơ Đinh Thường, ĐT: 0912.242.998.

BCH HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder