Thông tin về Ngày sách Việt Nam (21/4) lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

Kính gửi ACE Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

Thực hiện kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 1/2/2019 của UBND thành phố Hải Phòng v/v Tổ chức Ngày sách Việt Nam (21/4) lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng đã có Kế hoạch tham gia tổ chức thực hiện với các nội dung:

– Tham gia gian trưng bày các tác phẩm văn học nghệ thuật đã xuất bản của văn nghệ sĩ Hải Phòng từ ngày 18/4 đến 24/4 năm 2019 tại Khuôn viên Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật thành phố.

– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hoạt động giao lưu tác giả – tác phẩm tại Hội sách Hải Phòng năm 2019.

Nội dung cụ thể sẽ được thông báo tới ACE trong BCH và Hội viên có liên quan. Để việc tham gia Ngày sách năm nay được chu đáo, BCH thông tin sớm và đề nghị với ACE Hội viên:

1. Chuẩn bị tinh thần tham gia các hoạt động của Ngày sách khi được Lãnh đạo Hội Liên hiệp phân công.

2. Các Hội viên có sách đã xuất bản, chuẩn bị sách phục vụ trưng bày, từ 10 đến 20 cuốn/ đầu sách, nộp về Văn phòng Hội liên hiệp trước ngày 18/4/2019.

Trân trọng!

BCH Hội Nhà văn Hải Phòng

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder