Thư mời dự Hội thảo “Nguyễn Đình Minh – Một chặng đường thơ”


Kính gửi
: Anh chị
em Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Hội Nhà văn Hải Phòng và Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng phối hợp tổ chức Hội thảo thơ của tác giả Nguyễn Đình Minh với chủ đề: “Nguyễn Đình Minh – Một chặng đường thơ”.

* Thời gian: 1/2 ngày, từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2018.

* Địa điểm: Nhà khách UBND Thành phố, số 6 Đường Bến Bính, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

 

Vậy BCH Hội Nhà văn Hải Phòng kính mời Anh chị em Hội viên tới dự để Hội thảo đạt kết quả tốt.

Trân trọng!

 

 

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nhà văn Đình Kính

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder