Thư mời họp mặt hội viên năm 2022

 

Kính gửi: Anh chị em Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, BCH Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt Hội viên năm 2022 nhằm tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và liên hoan ẩm thực.

* Thời gian: 8h30 Thứ Ba, ngày 29 tháng 3 năm 2022.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố
Số 18 đường Hoàng Diệu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Kính mời Anh chị em Hội viên tới dự để buổi gặp mặt đạt kết quả tốt.

Trân trọng!

T/M BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch

Nhà thơ Đinh Thường

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder