Tìm lại mảnh đời – Vũ Kim Thanh (London)

TÌM LẠI MẢNH ÐỜI

Tìm lại mầu xanh em yêu ơi
Trong muà Ðông giá tuyết trắng trời
Trong đời hưu quạnh bên vực tối
Trong đáy tâm hồn tiếng lá rơi …

Tìm lại mùa Xuân em yêu ơi
Trên vành môi tím đã chán cười
Trên đường tơ lạnh như ngọn mác
Trên xác thân đau đớn rã rời …

Tìm lại niềm tin em yêu ơi
Giữa dòng nhân thế đã rối bời
Giữa niềm thương mến như bọt sóng
Bập bềnh …chìm nổi… giữa trùng khơi …

Ta đi tìm lại nhé cuộc đời
Tìm màu son thắm gắn trên môi
Tìm nguồn thương cảm xây mộng ước
Tìm cánh tình trôi…Tận cuối trời…

V.K.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder