Tin buồn: Nhà thơ Trần Công Đường từ trần

 

BCH Hội Nhà văn Hải Phòng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Nhà thơ Trần Công Đường
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
Sinh năm: 1931
Quê quán: Nam Tân, Nam Đàn, Nghệ An.
Trú quán: 4/15/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Do tuổi cao, Nhà thơ đã từ trần vào hồi 20h00 ngày 9/3/2019, hưởng thọ 90 tuổi. Lễ viếng bắt đầu lúc 14h00 ngày 10/3/2019; Lễ truy điệu vào hồi 13h00 ngày 11/3/2019 tại số 4/15/63 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng.
BCH Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức lễ viếng vào hồi 10h00 ngày 11/3/2019.

Kính báo!

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder