Tin buồn: Nhà thơ Trịnh Anh Đạt từ trần

 

BCH Hội Nhà văn Hải Phòng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Nhà thơ TRỊNH ANH ĐẠT
(Nhà thơ Rau Má)
Sinh năm: 1946
Quê quán: Hà Trung, Thanh Hóa
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
Đã từ trần hồi 21h00 ngày 20/4/2020 tại Hoa Kỳ. Hưởng thọ 75 tuổi.
Vì điều kiện xa xôi cách trở, không thể tổ chức đoàn tới tiễn biệt, BCH Hội Nhà văn Hải Phòng xin gửi tới gia đình ông lời chia buồn sâu sắc!

T/M BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch
Nhà thơ Đinh Thường

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder