Tin buồn: Nhà văn Phạm Huy Liệu từ trần

 

BCH Hội Nhà văn Hải Phòng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Nhà văn Phạm Huy Liệu
Bút danh: Huy Liệu
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
Sinh năm: 1940
Quê quán: Đan Giáp, Thanh Miện, Hải Dương
Đã tạ thế vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 17 tháng 12 năm 2019 tại số 13 + 14, cầu thang A3, Lô 9, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Hưởng thọ 80 tuổi.
Lễ viếng bắt đầu hồi 14 giờ 40 phút ngày 18 tháng 12 năm 2019.
Lễ truy điệu vào hồi 13 giờ 40 phút ngày 19 tháng 12 năm 2019.
BCH Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức đi viếng vào hồi 10 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2019.
Kính báo!

 

 

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder