TÌNH KHÚC PRAHA – thơ Hoàng Yến (Tiệp khắc)

Lòng thầm nhớ quê hương

Hải Phòng thành phố cảng

Bóng hồ Tam Bạc nắng

Từng cánh phượng rơi rơi…

Lòng thầm nhớ quê hương

Hải Phòng thành phố cảng

Bóng hồ Tam Bạc nắng

Từng cánh phượng rơi rơi…

TÌNH KHÚC PRAHA

Chiều xuống Praha

Mắt buồn trong vấn vương

Công viên bờ ghế đá

Chiếc lá mùa thu rơi…

Lòng thầm nhớ quê hương

Hải Phòng thành phố cảng

Bóng hồ Tam Bạc nắng

Từng cánh phượng rơi rơi…

Em đứng trên cầu Tình*

Thả ước mơ cuộn trôi

Dòng Vltava nghiêng bóng

Thành phố trong chiều vơi…

Chiều xuống Praha

Nghe tim gọi thiết tha

Tìm một bờ môi ấm

Vòng tay anh quá xa…

Chiều xuống Praha

Quảng trường như xa lạ

Ôm tuyết lòng giá lạnh

Bước chân hoàng hôn về…

H.Y (Praha)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder