Tri ân ngày 27 tháng 7 – thơ của Baobiennguyen (Japan)

Tri ân uống nước nhớ nguồn
Ngược thời trinh chiến, lệ tuôn hoen vòng.
Máu anh đổ xuống nghẹn sông
Mộ bia chẳng có, thanh lòng, nghĩa sâu.

Giữ gìn tấc đất, cây cầu
Mặc cho duyên nhịp xô nhau lỡ rồi.
Xá chi trận mạc, đầu rơi
Đất ôm anh lặng, cây chồi dôi xanh.

Ơn người tấu khúc quân hành
Khóc người ngã xuống kính thành dâng hương
Các anh yên nghỉ, hồn thiêng
Phù, trì đất nước mọi miền ấm no…

Bbn.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder