vanhaiphong.com chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, BCH Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng, BCH Hội NVHP, Ban biên tập vanhaiphong.com xin chúc mừng và gửi tới toàn thể các nữ Nhà văn đang sống và làm việc tại Hải Phòng, các Nhà văn, Tác giả và các đọc giả nữ trong nước và quốc tế, lời chúc hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp; đồng thời luôn dưỡng nuôi trong trái tim ngọn lửa văn chương hướng về cái đẹp, cái thiện!

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, BCH Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng, BCH Hội NVHP, Ban biên tập vanhaiphong.com xin chúc mừng và gửi tới toàn thể các nữ Nhà văn đang sống và làm việc tại Hải Phòng, các Nhà văn, Tác giả và các đọc giả nữ trong nước và quốc tế, lời chúc hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp; đồng thời luôn dưỡng nuôi trong trái tim ngọn lửa văn chương hướng về cái đẹp, cái thiện!

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder