Vu lan nhớ mẹ – thơ của Bùi Nguyệt (Chemnitz Đức)

Bây giờ cách biệt đôi nơi
Đường trần sao mãi chơi vơi chốn này
Thấu tình hương quyện gió lay
Càng thêm buốt giá ngày này – Mẹ ơi!…

 

Bây giờ cách biệt đôi nơi
Đường trần sao mãi chơi vơi chốn này
Thấu tình hương quyện gió lay
Càng thêm buốt giá ngày này – Mẹ ơi!

VU LAN NHỚ MẸ

Cõi Niết bàn – mẹ đi xa
Bóng hình ghi tạc diết da cõi lòng
Ta bà – bể khổ mênh mông
Nhớ thương vụn vỡ giấc nồng đêm thu

Mây lởn vởn – gió lãng du
Chập chờn cả ánh trăng lu đêm buồn
Khi khát vọng- lúc lệ tuôn
Ầu ơ! Tiếng mẹ vẫn luôn vọng về

Đượm nồng hơi ấm hồn quê
Sẻ chia những lúc tái tê cõi lòng
Trái tim côi – ngập bão dông
Gió đừng thổi nữa lạnh lòng lá rơi

Bây giờ cách biệt đôi nơi
Đường trần sao mãi chơi vơi chốn này
Thấu tình hương quyện gió lay
Càng thêm buốt giá ngày này – Mẹ ơi!

 

B.N

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder