Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 12/2/15 (24 tháng chạp Giáp Dần)

 

Phần cập nhật trong ngày 12/2/2015…

 

Phần cập nhật trong ngày 12/2/2015

A- Các vế xuất và đối mới gửi đến

Xuất và mời đối (của Nguyễn Đình Minh Hải Phòng)

1-   Ất Mùi đến, bầy khuyển dương vẫn dương dương tự đắc dụng chiêu trò “treo đầu dê bán thịt chó”.

Ngọc Châu ứng đối câu 1 của Nguyễn Đình Minh:

Giáp Ngọ qua lũ trâu ngựa còn ngọ nguậy bày đàn quen thói tật “ mã tầm mã ngưu tầm ngưu”

2-   Dê đực giống dương, dương bất hợp cẩn dương sao thành dương tử, mùi mẫn thư gửi thiên di, Tô Vũ ngóng trời Dương Hán (xuất của Ng Đình Minh)

Xuất đối (của Kim Lão Tà – Tây Ninh)

Giáp năm Giáp Ngọ bầy ngựa chứng trở chúng bung chuồng ngọ nguậy

Ứng  đối (của Ngọc Châu Hải Phòng)

Tân tháng Tân Mùi lũ dê non ăn non kiếm bãi dương dê

Xuất đối (của Ngọc Châu Hải Phòng)

VÕ cởi GIÁP, VÕ còn NGUYÊN GIÁP, tướng sĩ vẫn NGUYÊN lòng tôn kính anh VĂN.

Tự đối:

HỒ luôn MINH, HỒ mãi CHÍ MINH, người hư thường CHÍ bụng trái lời cụ Quốc

Xuất đối (của Phạm Thanh Cải Hải Phòng)

Xuân về, ngâm áng thơ hay, xuân bất tận

Ứng  đối (của Ngọc Châu Hải Phòng)

Tết đến, nghĩ quà biếu sếp, tết đi teo

MỘT SỐ CÂU ĐỐI HAY NĂM DẦN

 

Xuất đối:  (của Nguyễn Hùng Văn – Hải Phòng)

Tuổi ba mươi giữ nòi giống hùm thiêng, không hổ anh hổ  em, chẳng kẻ nào dám vuốt râu cọp

Ứng  đối (Ngọc Châu Hải Phòng ứng đối vui)

Sông Kim Ngưu trương phềnh con nghé chết, chẳng trâu vàng trâu bạc, đếch thằng nào chịu vớt xác ngưu

Xuất đối:  (của Hà Sĩ Phu – Đà Lạt)

Đêm ba mươi hổ hết nhe nanh, giả bộ tu hành, nghìn mắt nghìn tay khoe Phật đức

Tự  đối:  (của Hà Sĩ Phu – Đà Lạt)

Sáng mồng một mèo còn dấu cứt, thơm mùi hỉ xả tam khoanh tứ đốm vẽ thiên đường

Xuất đối:  (của Trần Mạnh Hảo )

Dán chuồng cọp sở thú : “hổ ngươi là hổ ? hổ ngươi chưa ?”

Ứng  đối (Ngọc Châu Hải Phòng)

Bảng treo làng Lệ Mật: “rắn mày là rắn? rắn mày ghê!”

Xuất đối:  (của Hà Sĩ Phu )

Đêm đến tàn CANH, DẦN sẽ sáng !?

Ứng  đối (Ngọc Châu Hải Phòng)

Ngày thèm sữa Quý, Tí lại vòi!

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder