Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 15/2/15 (27 tháng chạp Giáp Dần)

Vui xuân cùng câu đối tết:  Cập nhật ngày 15/2/15 (27 tháng chạp Giáp Ngọ)…

 

Vui xuân cùng câu đối tết:  Cập nhật ngày 15/2/15 (27 tháng chạp Giáp Ngọ)…

1- Bác Hồ với câu đối

Trong chuyến đi công tác tại đất Quảng Bình cùng đoàn cán bộ địa phương, Bác đột nhiên hỏi:
– Chú có biết Quảng Bình có câu đối “Bò đi đá nhảy” đến nay đã có ai đối được chưa?

Đồng chí Nguyễn Thanh Đàm đứng bên cạnh thưa:

– Thưa Bác, có ông Tú người làng La Hà đối được ạ!

Bác hỏi:

– Đối thế nào?

– Dạ ông ta đối là “Hùm hét la hà”.

– La Hà ở đâu, chú có bản đồ cho Bác xem.

Tôi chạy đi lấy bản đồ trải ra chỉ vào địa danh La Hà (thuộc xã Quảng Văn, Quảng Trạch). Bác xem xong thì hỏi:

– La Hà nằm ở hạ nguồn sông Gianh, lại giữa một cái cồn, hùm về thế nào được?

Mọi người lúc đó mới ớ ra.

Bác nói tiếp:

– Lúc 16 tuổi, cùng các cụ đồ xứ Nghệ vào thi hương ở Huế, khi đi qua vùng Đá Nhảy của Lý Hòa, một thầy đồ thấy một con bò gặm cỏ đá phải hòn đá lăn xuống khe, bèn ra vế đối thách nhau. Đây là vế đối gắn liền với địa danh Đá Nhảy nhưng lại nói về bốn hoạt động của cái chân con người (bò, đi, đá, nhảy). Ông Tú ở làng La Hà cũng giỏi, đối lại bằng bốn hoạt động của cái miệng (hùm, hét, la, hà). Vế đối hay, chữ nghĩa đấy nhưng có thực tế không?

Mọi người chịu cái thực tế Bác đặt ngược lại như thế. Hơn nữa, lúc đó Bác đã 67 tuổi mà vẫn có một trí nhớ đặc biệt.

(Cổ Kim Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình)

Từ tài liệu  hội thảo “Bác Hồ với Đồng Hới, Đồng Hới với Bác Hồ”

2- Câu đối cập nhật

1) NĂM GIÁP NGỌ TRỒNG CÂY ĐỨC HẠNH CHO VẠN NGÀN TRÁI NGỌT.

XUÂN ẤT MÙI ƯƠM NHÁNH NHÂN TÀI TRỔ MUÔN TRIỆU HOA TƯƠI.

Phan Thị Thanh Minh

2) ĐƯA GIÁP NGỌ, ĐƯA NHŨNG THAM, ĐƯA BỆNH, ĐƯA NGHÈO, ĐƯA SAI LẦM LUÔN MỘT THỂ.

ĐÓN ẤT MÙI, ĐÓN HỘI NHẬP, ĐÓN TÀI, ĐÓN LỘC, ĐÓN ĐỔI MỚI GẤP MƯỜI LẦN .

Phan Thị Thanh Minh

3) CÂU CHỮ VIẾT RA NHƯ KHÓC, NHƯ THAN, ĐƯỢC NGHĨA, ĐƯỢC TÌNH, ĐÂY HẲN PHÚ.

NGÔN TỪ GHI LẠI VỪA KHOAN, VỪA NHẶT, CÓ VẦN, CÓ ĐIỆU, ĐÓ LÀ THƠ.

Phan Thị Thanh Minh

CỐ TÌM CỐ NHÂN CHÚC HAI GIÁP NỮA CỐ CHƯA HÓA CỐ
Ngọc Châu

TÀI GẶP TÀI TỬ MỪNG MỘT NĂM QUA TÀI VẪN NGUYÊN TÀI
Phan Thị Thanh Minh

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder