Xác ve hòa cội – Thơ Dung Thị Vân (North Carolina – Mĩ)

Tháng tư
– vẫn những vẹn nguyên
Vẫn dòng thư cũ
– em hiền ngu ngơ…

Tháng tư
– vẫn những vẹn nguyên
Vẫn dòng thư cũ
– em hiền ngu ngơ

XÁC VE HÒA CỘI

Người đi
-bao tháng năm đầy
Tháng tư
-còn lại một ngày nhớ nhau

Xác ve hòa cội
– ngàn sau
Hàng tương tư rụng
– tình đầu nguyên tiên

Tháng tư
– vẫn những vẹn nguyên
Vẫn dòng thư cũ
– em hiền ngu ngơ

Vẫn em của tuổi ngây thơ
Của ngày gặp gỡ hững hờ phai ly
Thế rồi rưng rức mùa đi
Thế rồi bao biệt bấc chì vẫn chưa.

BÊN TRỜI LIỄU SƯƠNG

Anh nghe mưa gió cuộc người
Bao mùa tuyết trải bên trời liễu sương
Tìm nhau gió vạt mười phương
Nửa chiều bỗng nhạt nửa dường như mơ

Khéo tay em nặn vần thơ
Nửa vàng hiu hắt nửa chờ bóng ai
Loáng nhòa loáng hiện rồi phai
Anh như lốc cuốn gót hài em cong.

D. T. V

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder