XUÂN XA XỨ – Thơ Hoàng Yến (Praha)

Thả cái cuồng si vào chén cạn

Nhấp môi nhấm nháp chút hồng nhan

Nở nụ đào phai cười buốt giá

Nảy Xuân non đón gió Đông sang…

 

Thả cái cuồng si vào chén cạn

Nhấp môi nhấm nháp chút hồng nhan

Nở nụ đào phai cười buốt giá

Nảy Xuân non đón gió Đông sang

XUÂN XA XỨ

Nặng lòng một tứ thơ rơi

Nguyên tiêu. Viễn xứ bời bời nỗi trông

Nhớ đêm nào đợi bên song

Giấu trong giọt nhớ thềm trăng vơi đầy

Hải đường đếm cánh mơ ngày

Người xa xôi quá bóng gày tuổi trôi

Tỏ trăng nhưng nhức xuân ơi

Chốn này bàng bạc tuyết rơi đêm nhàu

Một lời ước có nhiệm màu

Bơ vơ con chữ nhịp câu … thắt vần …

 

GIẤC XUÂN

Hương may níu bóng sương cành

Đòng đưa mắt nắng bồng bềnh đa đoan

Lạc loài ngọn gió trầm luân

Giọt buông thấm đất giấc xuân bật mầm

 

NẢY XUÂN

Thả cái cuồng si vào chén cạn

Nhấp môi nhấm nháp chút hồng nhan

Nở nụ đào phai cười buốt giá

Nảy Xuân non đón gió Đông sang

H.Y (Praha – Tiệp khắc)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder