Fim: Bài ca Doanh nhân Đất Cảng

Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; Mời các bạn xem phim “Bài ca Doanh nhân Đất Cảng trên vanhaiphong.com. 

(Phim được chiếu ở video clip lề bên phải trang web vanhaiphong.com; Thứ 7 tuần sau, vanhaiphong sẽ giới thiệu bộ phim mới, mời các bạn tiếp tục đón xem)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder