Hộp thư dự thi số 11


Từ ngày 02/05 đến ngày 08/06/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

Từ ngày 02/05 đến ngày 08/06/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:

01. Ngân Nguyệt (TP.HCM, 19 bài).
02. Khôi Nguyên (Quảng Ngãi, 04 bài).
03. Đoàn  Thị  Minh Hiệp (Bình Định, 03 bài).
04. Vũ Thị Huyền Trang (Hà Nội, 05 bài).
05. Hoàng Ngọc Anh (Thanh Hoá, 03 bài).
06. Ngô Thị Ngọc Thấm (Phú Yên, 03 bài).
07. Bùi Thị Thu Hằng (Hải Phòng, 05 bài).
08. Phù Thuỷ Jn To (Hà Nội, 03 bài).
09. Tiến Đường (?, 07 bài).

BTC rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng của các tác giả cũng như sự quan tâm của bạn đọc gần xa.

B.T.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder