Thông báo của Hội Nhà văn Việt Nam về xét giải thưởng năm 2020

 

Thực hiện công tác xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam kính đề nghị quý cơ quan, các tác giả giúp đỡ, giới thiệu cho Hội những tác phẩm hay nhất thuộc bốn thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình và Văn học Dịch được ấn hành từ tháng 10/2019 đến hết tháng 9/2020.

Kính gửi: Các Nhà xuất bản, Hội Văn học nghệ thuật, tác giả

Thực hiện công tác xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam kính đề nghị quý cơ quan, các tác giả giúp đỡ, giới thiệu cho Hội những tác phẩm hay nhất thuộc bốn thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình và Văn học Dịch được ấn hành từ tháng 10/2019 đến hết tháng 9/2020 với các tiêu chí sau:
1. Được một NXB trong nước ấn hành từ tháng 10/2019 (quý 4/2019) đến hết tháng 9/2020 (quý 3/2020), theo hạn nộp lưu chiểu.
2. Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (Không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên).
Thời gian nhận tác phẩm:
Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm đề cử là ngày 15/10/2020.
Tác phẩm tham dự giải thưởng phải được sự đồng ý của tác giả.
Mỗi tác phẩm dự xét giải xin gửi 3 bản sách kèm theo thư giới thiệu. (Không ghi lời giới thiệu vào bìa hoặc trang sách).
Công văn, thư giới thiệu và sách xin gửi về:
Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. (Nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi dịch vụ chuyển phát tại nhà).
Sách đã gửi dự thi không trả lại.
Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chân thành biết ơn sự giúp đỡ của quý cơ quan đối với công việc hàng năm của chúng ta.

(Nguồn vanvn.net)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder