Tình nghiêng – thơ Tuyết Mai (Nhật)

Tình nghiêng hong nắng giọt ngưng
Nghẹn cơn hờn tủi đã từng đem rang.

Tình nghiêng về phía không chàng

Mồ côi nỗi nhớ của nàng giống anh!

 

TÌNH NGHIÊNG

Tình nghiêng về phía mình đây
Ngày phơi niềm nhớ, đêm vày nỗi riêng.

Anh nghiêng chiều chỉ một miền
Vỉa ngầm em động… triền miên cõi bờ.

Nghiêng tình, nghiền chuốc say thơ
Vục vào bể khát, nụ chờ tong teo.

Sóng nồng hướng phía anh chèo
Dốc lòng tuồn tuột,,, phanh treo không dùng.

Tình nghiêng hong nắng giọt ngưng
Nghẹn cơn hờn tủi đã từng đem rang.

Tình nghiêng về phía không chàng

Mồ côi nỗi nhớ của nàng giống anh!

Japan 11/4.
N. T. M

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder